Cenník

Ceny sú orientačné a môžu sa prispôsobiť. Pri určovaní ceny záleží na viacerých faktoroch, ako napríklad náročnosť, objem a stav podkladov.  

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Neplatiteľ DPH

Neplatiteľ DPH

Mesačne od 40€ / 0,80€ za položku

Mesačne od 50€ / 0,90€ za položku

Platiteľ DPH

Platiteľ DPH

Mesačne od 60€ 

Mesačne od 100€ 

V cene je zahrnuté: daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH

Daňové priznania

DP DzP FO typ A

od 15€

DP DzP FO typ A - zahr. príjmy

od 30€

DP DzP FO typ A - kombinované

DP DzP FO typ B - paušálne

DP DzP PO

Daň z motorových vozidiel

od 35€

od 50€

od 100€

od 10€ + 5€ každé ďaľšie vozidlo

Mzdy

Cena 20€ 

Za každého nového zamestnanca

5€

5€ / zamestnanec

Ročné zúčtovanie preddavkov dane na DzP

zo závislej činnosti

20€ + 5€ / zamestnanec

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov ZČ

Prihlášky / odhlášky / výkazy do SP, ZP / prehľad o zrazenej dani zo ZČ sú zahrnuté v cene paušálu 

Poradenstvo

Daňové poradenstvo

20€ / hodina

Ekonomické poradenstvo

20€ / hodina

Naši klienti majú poradenstvo v rámci paušálu

S akoukoľvek požiadavkou nás neváhajte kontaktovať na uvedenom tel. čísle alebo e-mailom. Veľmi radi sa na Vaše papiere pozrieme a vyhodnotíme cenu na mieru pre Vás.

Netka s.r.o.